Saturday, April 24, 2010

Al-Quran VS Taurat : Tumbuh-tumbuhan dan Haiwan

Sekali lagi ditegaskan bahawa baru sejak zaman moden ini, dengan kemajuan sains kita dapat mengerti ayat-ayat al-Quran dengan mudah dan lebih mendalam. Ada banyak ayat lain yang pada zahirnya mudah difahami tetapi sebaliknya ada erti dari segi ilmu hayat yang mendalam maknanya. Misalnya surah al-Anbiya’ ayat 30;
اولم يرالنين كفروا ان السموت والارض كانتا رتقا ففتقنهما وجعلنا من الماء كل شئ حي افلا يوءمنون
“Dan tidakkah orang-orang kafir itu lihat bahawa sesungguhnya langit-langit dan bumi itu dahulunya adalah sekepal, lalu Kami pisahkan antara keduanya: dan Kami jadikan air dari tiap-tiap suatu yang hidup?”.

Ayat ini bukan hanya menunjukkan bahawa tiap-tiap benda yang hidup diciptakan dari air sebagai bahan bakanya tetapi juga ayat ini merupakan suatu pengakuan bahawa asal segala makhluk yang hidup adalah daripada air. Juga ia mengandungi fahaman bahawa tanpa air, sesuatu benda tidak dapat hidup.

Perkataan yang diterjemahkan sebagai air ialah maa’ yang bermakna air hujan, air laut atau sebarang benda yang encer. Dalam ertikata lain, air hujan merupakan unsur yang paling penting dalam kehidupan tumbuh-tumbuhan. Dalam surah Thaha ayat 53 menyebut;
وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شئ
”Dan diturunkan dari langit air hujan, maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam”.

Dalam erti maa’ sebagai cecair tanpa perincian, kata maa’ tersebut dipakai secara tidak diterangkan lebih lanjut untuk menunjukkan dasar semua haiwan. Dalam surah an-Nur ayat 45 disebut;
والله خلق كل دابة من ماء
“Dan Allah menciptakan semua jenis haiwan dari air”.

Dengan keterangan itu, ayat-ayat al-Quran mengenai asal kehidupan pada amnya, atau unsur yang menyebabkan munculnya tumbuh-tumbuhan atas bumi atau asas bibit haiwan sesuai dengan fakta sains. Tidak ada dalam al-Quran mengenai masalah-masalah ini yang diyakini oleh manusia pada waktu al-Quran diwahyukan.

Kemajuan dalam ilmu hayat pada masa Rasulullah tidak cukup maju untuk menentukan sebagai suatu hukum bahawa biasanya tumbuh-tumbuhan mempunyai alat betina dan alat jantan. Tetapi dalam surah Thaha ayat 53;
وانزل من السماء ماء فأخرجنا به ازواجا من نبات شئ
“Dan (ia telah) turunkan air dari langit-langit, lalu Kami terbitkan dengan (air) itu beberapa jodoh dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam”.

Hari ini kita mengetahui bahawa buah-buahan dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan yang mempunyai sifat kelamin (walaupun ia datang dari bunga yang tidak disenyawakan seperti pisang). Dalam surah ar-Ra’du ayat 3 disebut;
ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين
“Dan tiap-tiap buah-buahan ia jadikan sepasang”.

Renungan mengenai kelahiran haiwan dikaitkan dengan renungan mengenai manusia.

Dalam bidang kaji tugas alat tubuh (physiology), ia satu ayat yang sangat bererti. Seribu tahun sebelum manusia mengetahui peredaran darah dan tiga belas abad sebelum manusia mengetahui apa yang terjadi dalam usus untuk memberi zat makanan kepada tubuh dengan proses penyerapan percernaan ada sebuah ayat dalam al-Quran yang menjelaskan sumber unsur-unsur yang terkandung dalam susu sesuai dengan proses itu.

Untuk memahami ayat ini, kita mesti terlebih dahulu mengerti bahawa di dalam usus ada suatu reaksi kimia di mana bahan-bahan yang diambil dari makanan masuk dalam darah melalui suatu sistem yang amat komplex dan kadang-kadang melalui hati (liver) bergantung kepada susunan bentuk kimia bahan-bahan dalam makanan itu. Kemudian darah membawa bahan-bahan yang diambil dari makanan itu kepada bahagian-bahagian tubuh. Di antaranya adalah kelenjar yang mengeluarkan susu.

Tanpa dibincangkan ini terlalu mendalam, kita boleh menegaskan secara kasarnya bahawa terjadi ketibaan bahan-bahan dari usus yang diresapi oleh kulit usus kemudian bahan-bahan itu dibawa oleh darah.

Kita hanya dapat memahami ayat 66 dari surah an-Nahl;
وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سا.ىغا للشاربين
“Dan sesungguhnya bagi kamu pada binatang ternakan itu (an’am) ada pelajaran: Kami beri minum kamu dari apa yang ada diperut-perutnya (yang terbit) dari antara isu ususnya dan darah iaitu susu bersih, yang sedap bagi orang-orang yang meminumnya”.

No comments: