Tuesday, April 27, 2010

Al-Quran VS Taurat: Kelahiran Manusia.

Dalam al-Quran, masalah kelahiran manusia dibincangkan banyak kali dengan cara yang merupakan suatu cabaran bagi seorang pakar pada peringkat awal. Hanya selepas lahirnya sains-sains yang dapat menambah pengetahuan kita mengenai ilmu kajihayat dan lebih-lebih lagi selepas penciptaan teropong mikroskop, dapatlah manusia mengerti ayat-ayat ini. Tidak mungkin manusia yang hidup pada zaman Nabi S.A.W dapat mennjelaskan konsep seperti itu. Tidak ada bukti bahawa pada zaman itu manusia di Asia Barat dan Semenanjung Arab mengetahui lebih banyak mengenai masalah ini daripada orang-orang barat atau di lain-lain tempat di dunia.

Pada masa al-Quran diwahyukan, terdapat banyak tahyul dan cerita dongeng mengenai masalah kelahiran. Tetapi kalau kita membandingkan isi al-Quran dan ilmu moden, kita akan mengkagumi persamaan antara keduanya dan mengakui bahawa tidak ada di dalam al-Quran satupun ayat yang menerima konsep salah mengenai masalah kelahiran semula yang diterima oleh masyarakat pada waktu itu.

Kemudian Dr. Bucaille mengambil dari ayat-ayat al-Quran semua konsep air yang begitu komplex yang diperlukan untuk mensenyawakan dan juga kenyataan bahawa hanya diperlukan setitis air kecil untuk menentukan persenyawaan itu berhasil atau dalam erti kata lain hanya memerlukan intinya (saripatinya). Begitulah ia menterjemahkan perkataan sulalatin dalam surah al-Anfal ayat 32;
“Kamudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani)”.

Penanaman telur dalam rahim ibu dijelaskan dengan sempurna di dalam banyak ayat dengan mempergunakan perkataan ‘alaq. Dijelaskan dalam surah al-‘Alaq dalam ayat 2;
“Allah telah menjadikan manusia dari sesuatu yang melekat”.

Dr. Bucaille berpendapat bahawa perkataan yang tepat untuk menterjemahkan perkataan ‘alaq itu adalah “sesuatu yang melekat” dan bukanlah “segumpal darah”. Dan erti ini lebih sesuai dengan makna perkataan ‘alaq.

Perkembangan janin dalam rahim hanya dijelaskan sepintas lalu tetapi apa yang dijelaskan adalah sangat tepat kerana perkataan yang sederhana yang menyebutnya sesuai benar dengan peringkat-peringkat perkembangannya. Dalam surah al-Mukminun ayat 14;
“Kemudian Kami jadikan mani itu sesuatu yang melekat, lantas jadikan ia seketul daging itu, lantas daging itu Kami jadikan tulang. Lalu tulang-tulang itu Kami liputi dengan daging”.

Perkembangan janin sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini sesuai benar dengan apa yang telah diketahui sains moden.

Perkataan mudgha sesuai benar dengan bentuk janin pada suatu peringkat yang tertentu dalam perkembangannya di mana ia memang nampak seperti seketul daging yang dikunyah.

Sekarang kita mengetahui bahawa tulang-tulang berkembang dalam mudgha ini dan kemudiannya diliputi dengan otot. Inilah makna dari perkataan lahm (daging keras).

Kemudian janin itu melalui perigkat di mana ada bahagian dari tubuhnya yang seimbang atau sempurna dengan apa yang nanti terbentuk ketika ia membesar. Kata Dr. Bucaille,mungkin inilah erti dari ayat 5 surah al-Hajj;
“Kami telah jadikan kamu dari tanah, kemudian dari setitik mani, kemudian dari seketul darah, kemudian ini dari sekepal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna kejadiannya”.

Kemudian dalam ayat 9 surah as-Sajadah disebut masalah pancaindera dan bahagian tubuh yang berkenaan dengan hati (perasaan);
“Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh (ciptaan)Nya dan Dia jadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan dan hati”.

Tidak asas sesuatu di sini yang bertentangan dengan ilmu sains sekarang dan penyesuaian di antara kedua sangat jelas. Tetapi juga sangat perlu untuk ditekankan di sini bahawa pada waktu al-Quran diwahyukan, banyak terdapat khayalan dan kekeliruan dalam masalah ini tetapi satupun dari kekeliruan ini tidak terdapat di dalam al-Quran.

No comments: